Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen har beslutat öppna nya ambassader

Publicerad

Regeringen har beslutat att öppna ambassader i Lima, Manila och Tunis. De nya utlandsmyndigheterna kommer att invigas under år 2016.

Den huvudsakliga inriktningen vid de nya ambassaderna ska vara att stärka handels- och investeringsfrämjandet och den politiska dialogen.

– Vi ser ambassaderna som en väg att också skapa jobb i Sverige. Det gäller att vi förbättrar möjligheterna på de här marknaderna som är lite längre bort, som är lite svårare att komma in på. Då spelar ambassaderna en jättestor roll, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Redan i samband med statsbesöket från Tunisiens president i november meddelade regeringen sin avsikt att öppna en ambassad i Tunis. Nu är det formellt beslutat.

– Det här signalerar att vi vill vara med och konsolidera en fredlig utveckling i det här landet och en inkluderande demokratisk process, säger utrikesminister Margot Wallström.

Tunis

I Tunisien inleddes den arabiska våren 2010. Nyligen var landets president på statsbesök i Sverige. Svenska företag har lång erfarenhet av den tunisiska marknaden. Exporten är cirka 750 miljoner kronor per år med betydande potential att öka när Tunisiens ekonomi stabiliseras. Syftet med etableringen av en ambassad i Tunis är att stärka främjandet, i synnerhet handelsfrämjandet, och att ytterligare utveckla den politiska dialogen och uppföljningen av arbetet inom mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling.

Lima

Peru är med 30 miljoner invånare Sydamerikas fjärde största land. Den ekonomiska tillväxten är bland de högsta i regionen. Samtidigt finns behov av stora satsningar på infrastruktur, utbildning och välfärd. De senaste årens positiva ekonomiska och politiska utveckling har medfört ett ökat intresse för handel och investeringar på den peruanska marknaden. Svensk export till Peru uppgick förra året till drygt 1,3 miljarder kronor. Främjandearbetet i Peru ska inledningsvis främst inriktas på sektorer som infrastruktur, hälso- och sjukvård, gruvnäring samt hållbart företagande (CSR). I ambassadens uppgifter ingår också politisk bevakning.

Manila

Filippinerna med sina drygt 100 miljoner invånare är en av de snabbast växande ekonomierna i Asien. Svensk export till Filippinerna uppgår till nära en miljard svenska kronor. Närmare 22 000 svenskar besökte landet förra året och antalet förväntas öka i och med att den nationella turistindustrin växer. Ambassadens huvuduppgift blir att främja handels- och investeringsutbytet med Filippinerna. I ambassadens uppgifter ingår också politisk bevakning.

De nya utlandsmyndigheterna ska bemannas med vardera två utsända personer från UD samt ett antal lokalanställda.

Kontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst
Registrator, Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-723 11 76
e-post till Registrator, Utrikesdepartementet

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.