Regeringen höjer ambitionen för hållbart företagande

Regeringen överlämnade idag skrivelsen Politik för hållbart företagande till riksdagen. Skrivelsen är den första i sitt slag och innebär startskottet på en mer ambitiös och sammanhållen politik för hållbart företagande.

I skrivelsen redovisar regeringen sin syn på hållbart företagande när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö- och klimatarbete och antikorruption. Skrivelsen berör också områden som hållbar beskattning, handelspolitik, finansmarknadspolitik för hållbara investeringar samt jämställdhet och mångfald.

I skrivelsen tydliggör regeringen sina förväntningar på företagen.

- Hållbart företagande är en förutsättning för att vi ska ha framgångsrika, moderna och innovativa företag i framkant. Näringslivets bidrag är avgörande för att vi ska nå de nya globala utvecklingsmålen, Sustainable development goals och klimatutmaningen. Jag har höga förväntningar på svenska företag, att de ska ta hållbarhetsfrågan på allvar och integrera den i sina affärsmodeller.

Regeringens roll är både att ställa krav på och stödja näringslivet.

- Ansvaret för hållbart företagande ligger förstås på företagen, men för regeringen och mig som näringsminister är det viktigt att skapa goda förutsättningar och stödja företagen i deras hållbarhetsarbete, säger Mikael Damberg.

Med utgångspunkt i skrivelsen kommer regeringen att utarbeta en plattform för hållbart företagande som riktas till företagen. En aktiv satsning kommer också att göras för att öka kunskapen om hållbart företagande på svenska ambassader runt om i världen.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00