Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen inför krav på it-incidentrapportering för statliga myndigheter

Publicerad

Regeringen har i dag, torsdagen den 17 december, beslutat att införa ett system för obligatorisk rapportering av it-incidenter för statliga myndigheter.

– Det här kommer att ge en bättre överblick över hoten. Alla it-incidenter kommer att samlas och vi får en möjlighet att vidta rätt skyddsåtgärder, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Syftet med ett sådant system är att möjliggöra en förbättrad lägesbild över informationssäkerheten i statlig förvaltning. Förmågan att förebygga, upptäcka och hantera it-angrepp mot statliga informationssystem ska också bli bättre. Sådana it-incidenter kan röra exempelvis störningar i mjukvara, hårdvara eller driftmiljö eller förlust av data i olika sammanhang. It-incidenter kan orsakas av bland annat externa attacker, säkerhetsbrister i it-produkter eller felaktigt handhavande.

Enligt de nya bestämmelserna ska statliga myndigheter skyndsamt rapportera allvarliga it-incidenter i sina informationssystem till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vissa incidenter ska rapporteras till Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten, i stället för till MSB. Det rör sig bland annat om allvarliga incidenter i informationssystem där hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet behandlas eller i system som särskilt behöver skyddas mot terrorism.

Bestämmelserna införs i en ny förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Närmare bestämmelser om hur systemet ska fungera i detalj kommer att tas fram av MSB.

Bestämmelserna ska börja tillämpas den 1 april 2016.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare, Statsrådsberedningen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.