Aida Hadzialic har entledigats, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-

Regeringen, LO och Svenskt näringsliv vill öka antalet yrkesprogramsstuderande

Regeringen, tillsammans med bland annat LO och Svenskt näringsliv satsar över 30 miljoner kronor för att under 2016 lyfta fram yrkesprogrammens betydelse för såväl unga på väg ut i arbetslivet som för den nationella kompetensförsörjningen. Syftet är att öka antalet elever på yrkesprogrammen.

- Gymnasieskolan ska förbereda unga för att kunna ta klivet ut i arbetslivet. Vi vet att unga som läst ett yrkesprogram snabbt kan ta de jobb som finns där ute. Därför är det viktigt att de ses som ett huvudalternativ för alla och inte som ett säralternativ för vissa, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Samtidigt som många unga vittnar om att det är svårt att få jobb, uppger vartannat företag att det är svårt att hitta rätt arbetskraft och att var femte rekryteringsförsök misslyckas helt. Många av de yrken där det råder brist kräver en gymnasial yrkesutbildning. Det finns därmed en stor efterfrågan på de yrken som utbildas inom yrkesprogrammen.

Enligt Arbetsförmedlingen har bland annat utbildade undersköterskor, lastbilsmekaniker och golvläggare goda chanser till jobb. Om fler väljer yrkesprogram hoppas regeringen att utbudet av arbetskraft med rätt kompetenser ökar och kompetensförsörjningen inom de yrkeskategorierna förbättras. Enligt SCB har sju av tio jobb ett år efter att de slutfört en yrkesexamen på gymnasiet.

De senaste åren har inneburit ett kraftigt sjunkande intresse bland unga att välja yrkesprogram på gymnasiet. Hösten 2008 började 35 procent av landets nybörjarelever ett yrkesprogram. Hösten 2014 hade andelen nybörjarelever minskat till 26 procent.

- Vi har ett gemensamt intresse av att stärka yrkesprogrammens kvalitet och attraktionskraft, så att fler unga blir intresserade av att läsa dem, säger Aida Hadzialic.

Inom industrin och inom vård- och omsorgssektorerna har kommuner, utbildningsanordnare och företag tillsammans utvecklat framgångsrika modeller för samverkan mellan skola och arbetsliv. Detta för att både öka attraktionskraften samt kvaliteten i relevanta utbildningar. Dessa initiativ är inspirerande för hur fler branscher ska kunna hitta sätt att utveckla samverkan mellan skola och arbetsliv. I november tog regeringen emot betänkandet "Välja yrke" (SOU 2015:97), som innehåller flera förslag på hur samverkan mellan skola och arbetsliv ska kunna stärkas. Betänkandet har nu skickats på remiss.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om yrkesutbildningens år

Yrkesutbildningens år handlar om att göra en rad olika insatser för att stärka de gymnasiala yrkesutbildningarnas kvalitet och attraktionskraft. Exempelvis att ge möjligheter för elever i grundskolan att prova på yrken för att öka intresset eller att lyfta fram yrkeslärarna som en särskilt viktig grupp för att höja utbildningarnas kvalitet. Under året kommer dessutom yrkes-SM hållas i Malmö i maj och Euroskills, som är ett europeiskt yrkesmästerskap, hållas i Göteborg i december.