Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen sluter 1,5-miljardersöverenskommelse med SKL

Publicerad

Regeringen avvecklar den kritiserade rehabiliteringsgarantin och sluter en ny 1,5-miljardersöverenskommelse med Sveriges kommuner och landsting. Det beslutas på torsdagens regeringssammanträde.

Regeringen satsar 1,5 miljarder kronor för att stimulera bättre sjukskrivning och rehabilitering inom hälso- och sjukvården. Det är regeringens enskilt största ekonomiska satsning för att sänka sjuktalen.

Den nya överenskommelsen har större fokus på hälso- och sjukvårdens roll för återgång i arbete och innebär till skillnad från rehabiliteringsgarantin en starkt minskad detaljstyrning av rehabiliteringsinsatser. Istället ligger styrningen på evidens och stimulans av kontakter med arbetsgivarna. Syftet är att skapa en bättre sjukskrivningsprocess och en mer effektiv rehabilitering tillbaka till hälsa och arbete.

- Jag har höga förväntningar på att dessa stimulansmedel ska ge effekt. Vi vet att vården är en oerhört viktig aktör för att människor snabbt ska bli friska och komma tillbaka till jobb. Nu får de resurser och förutsättningar för att klara detta och bidra till minskad sjukfrånvaro, och måste också svara upp mot utmaningen, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

- De insatser som vi nu är överens om innebär ett ökat samarbete mellan vården och arbetsgivare som bidrar till att människor kan återgå snabbare i arbete. Det tycker vi är en bra utveckling och möjlighet för att kunna påverka den ökade sjukfrånvaron, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Överenskommelsen bygger på sju villkor:

· En jämställd sjukskrivningsprocess

· Kompetenssatsning i försäkringsmedicin

· Funktion för koordinering

· Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta

· Utökat elektroniskt informationsutbyte

· Teknisk plattform för stöd och behandling

· Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.