Regionala konferenser i hela Sverige om mottagande och nyanländas etablering

I början av 2016 bjuds alla Sveriges kommuner och landsting in till regionala konferenser på temat mottagande och nyanländas etablering. De får träffa företrädare för regeringen och myndigheter som kan erbjuda olika typer av stöd och resurser. Konferenserna är en fortsättning på den nationella samlingen Sverige tillsammans. Den första konferensen arrangeras i Malmö den 22 januari och den sista i Luleå den 1 april.

Runt om i landet genomförs just nu akuta insatser för att kunna ta emot de människor som flyr till Sverige. De akuta insatserna är helt avgörande, samtidigt krävs ett mer långsiktigt perspektiv på frågor om mottagande och etablering. Regeringen har därför gett länsstyrelserna i uppdrag att arrangera regionala konferenser över hela landet i syfte att diskutera utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering.

– Sveriges kommuner och landsting har ett oerhört stort ansvar i flyktingmottagandet och etableringen av nyanlända. Vi står nu inför stora utmaningar som kräver ett gemensamt ansvar. Därför vill vi att de statliga myndigheterna ska kunna möta kommunerna och tydliggöra vilka förutsättningar som gäller och vilket stöd som finns att få, säger Erik Nilsson, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, som kommer att medverka på alla konferenser.

Syftet med de regionala konferenserna är att ge en samlad presentation av de resurser och förutsättningar som finns för kommuner och landsting i form av statliga ersättningar, regelverk och stödinsatser från nationella myndigheter. Deltagarna ska också ges möjlighet att utbyta erfarenheter och dela goda exempel kring mottagande och etablering.

– Vi behöver samarbeta för att skapa jobb, bostäder och utbildningsmöjligheter. Sverige tillsammans handlar om att skapa de förutsättningar som krävs för att de människor som kommer till vårt land snabbt ska kunna etablera sig och bli en del av vår gemenskap, säger Erik Nilsson.

De regionala konferenserna är en fortsättning på den nationella samlingen Sverige tillsammans som statsministern stod värd för den 12 oktober i Stockholm.

Länsstyrelserna arrangerar konferenserna i samverkan med Regeringskansliet och i samråd med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Statens skolverk, Boverket, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Länsstyrelsen i Jönköpings län samordnar länsstyrelsernas arbete.

Sverige tillsammans, regionala konferenser
Datum Ansvarigt län Samverkande län Konferensort
2016-01-22 Skåne 1(2) Blekinge Malmö
2016-01-29 Jönköping - Jönköping
2016-02-02 Örebro Västmanland Örebro
2016-02-05 Gävleborg Uppsala Gävle
2016-02-09 Jämtland Västernorrland Östersund
2016-02-12 Dalarna - Falun
2016-02-16 Västra Götaland 1(3) Halland Göteborg
2016-02-19 Västerbotten - Umeå
2016-02-23 Värmland - Karlstad
2016-02-26 Kalmar Kronoberg Kalmar
2016-03-01 Östergötland Södermanland Norrköping
2016-03-04 Västra Götaland 2(3) Halland Kungsbacka
2016-03-08 Stockholm 1(2) Gotland Stockholm
2016-03-11 Skåne 2(2) Blekinge Kristianstad
2016-03-15 Västra Götaland 3(3) Halland Skövde
2016-03-18 Stockholm 2(2) Gotland Stockholm
2016-04-01 Norrbotten - Luleå

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial

Sverige tillsammans

Sverige tillsammans är en nationell samling initierad av statsministern med syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för nyanlända som kommer till Sverige. Regeringen har nu gett länsstyrelserna i uppdrag att arrangera regionala konferenser över hela landet i syfte att diskutera utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering. För mer information om respektive konferens, kontakta länsstyrelsen.

Media

Media kommer att bjudas in till en pressträff i samband med lunch vid varje konferens. Kontakta respektive länsstyrelse för information om tid och plats.

För övergripande information om länsstyrelsernas arbete med de regionala konferenserna, kontakta Patrik Westerlund, pressinformatör vid Länsstyrelsen i Jönköpings län, telefon 072-711 82 96.