Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Särskild utredare ska se över tillgången till hjälpmedel för ökad likvärdighet

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över tillgången till och användningen av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Utredaren ska också lämna förslag med syfte att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i avgifter och regelverk samt se över frågan om nationell reglering och ett samlat huvudmannaskap.

– Rätten till funktionella hjälpmedel som gör att alla människor oavsett funktionsförmåga och bostadsort kan vara fullt delaktiga i samhället handlar om mänskliga rättigheter. Jag är glad att vi nu tar ett samlat grepp på hur tillgången till hjälpmedel ser ut, något som både är en äldre- och funktionshinderfråga, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2017.

Kontakt

Darina Agha
T.f. pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00