Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Sju städer får pengar inom ramen för stadsmiljöavtal

Publicerad

Idag har Trafikverket fattat beslut om att ge sju städer ett stöd på c:a 540 miljoner kronor inom ramen för så kallade stadsmiljöavtal. Intresset för stadsmiljöavtalen har varit stort. De städer som fått tilldelning är Luleå, Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och Lund.

Den första ansökningsomgången är nu avslutad för stadsmiljöavtalen och Trafikverket har fattat ett beslut att tilldela c:a 540 miljoner kronor till Luleå, Östersund, Gävle, Karlstad, Linköping, Helsingborg och Lund. Totalt har Trafikverket fått in 34 ansökningar från kommuner och landsting.

Som villkor för stödet ska kommunerna genomföra motprestationer med avsikt att till exempel bidra till ökat bostadsbyggande och ökad andel hållbara transporter.

- Stadsmiljöavtalen bidrar till hållbara stadsmiljöer och mark för nya bostäder. Det är glädjande att kommunerna så tydligt kopplar stadsmiljöavtalen till ökat bostadsbyggande, säger Mehmet Kaplan, bostads- och stadsutvecklingsminister.

- Ska fler kunna åka kollektivt är kommunernas engagemang avgörande. Det är därför både viktigt och roligt att flera kommuner visar att de vill satsa på innovativa kollektivtrafiklösningar. Det ska särskilt bli intressant att följa utvecklingen av så kallad BRT-trafik för bussar, säger Anna Johansson, infrastrukturminister.

Målet för regeringen är att minst 250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020 och att transporternas klimatpåverkan ska minska. Stadsmiljöavtalen är ett led i regeringens arbete med att nå de målen. I och med avtalen öppnas möjligheten för en större andel av persontransporter i städer med kollektivtrafik, hållbara stadsmiljöer och mark för nya bostäder. Regeringen har under mandatperioden avsatt två miljarder kronor till stadsmiljöavtal.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.