Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Sjukvårdsdialog i Skåne

Onsdagen den 9 december är folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström i Lund för sjukvårdsdialog med Region Skåne.

 

Under 2015 besöker folkhälso- och sjukvårdsministern samtliga region- och landstingsledningar för att höra hur de upplever situationen i hälso- och sjukvården.

När vården står inför stora utmaningar behöver regeringen ta ett större ansvar. Dialogen kommer därför också handla om de strategiska prioriteringar som regeringen har inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Sjukvårdsdialogen äger rum på Skånes universitetssjukhus i Lund. Ministern kommer också att få information om Region Skånes arbete med flyktingmottagning samt besöka Skåne universitetsjukhus verksamheter inom hjärt- och lungthorax och barnhjärtkirurgi.

Program:

10:15       
Sjukvårdsdialog med Region Skåne samt information om regionens arbete med flyktingmottagandet

12:30
Studiebesök - Hjärt- & lungthorax samt Barnhjärtkirurgi
Öppet för media

13:45
Tid för intervjuer - Statsrådet Gabriel Wikström samt regionsstyrelsens ordförande Henrik Fritzon finns tillgängliga

Anmälan sker till pressekreterare Helena Paues.

 

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00