Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Sjukvårdsdialog på Gotland

Under 2015 har folkhälso-, sjukvårds- idrottsminister Gabriel Wikström besökt alla regioner och landsting i landet för en sjukvårdsdialog med region- och landstingsledningarna. Fredagen den 11 december hålls sjukvårdsdialogen med Region Gotland.

Under 2015 besöker folkhälso- och sjukvårdsministern samtliga region- och landstingsledningar för att höra hur de upplever situationen i hälso- och sjukvården.

När vården står inför stora utmaningar behöver regeringen ta ett större ansvar. Dialogen kommer därför också handla om de strategiska prioriteringar som regeringen har inom hälso- och sjukvårdsområdet.

På Gotland kommer ministern även att besöka Svenska Spel.

Program:

13:00      Sjukvårdsdialog med Region Gotland

14:30      Tid för media
               Adress: Visborgsallén 19, Visby

15:00      Besöker Svenska Spel

För intervjuer med Gabriel Wikström kontakta pressekreterare Helena Paues.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00