Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Stark svensk ekonomi

Publicerad

Svensk ekonomi befinner sig i en konjunkturåterhämtning där tillväxten väntas bli betydligt starkare i år och nästa år än tidigare väntat. För 2015 tror vi på en BNP-tillväxt på 3,6 procent vilket är den högsta tillväxttakten på över fyra år. Det säger finansminister Magdalena Andersson när hon presenterar Finansdepartementets senaste prognos för ekonomin och de offentliga finanserna i dag.

- Prognosen visar en stark svensk ekonomi, där konsumtion och investeringar ger ett stort bidrag till tillväxten i år och kommande år, säger Magdalena Andersson.

Arbetslösheten väntas fortsätta att minska. Prognosen visar en sysselsättning som fortsätter att växa förhållandevis snabbt de kommande två åren och en arbetslöshet som minskar till 6,5 procent 2017.

Flera bedömningar i prognosen är dock osäkra. Till stor del handlar det om antaganden kring flyktingsituationen. Utvecklingen kan bli en annan än den förväntade vad gäller antal personer som kommer till Sverige, men också vad gäller förmågan i den offentliga sektorn att kunna rekrytera arbetskraft. Till det kommer att riskerna i vår omvärld fortfarande är betydande.

Prognosen visar starkare offentliga finanser för nästa år än vad som antogs i budgetpropositionen. Trots att utgifterna väntas bli högre så förväntas skatteinkomsterna bidra till ett sparande som är nära 3 miljarder kronor starkare 2016. Det beror dels på att utfallen för skatteinkomsterna blivit överraskande stora, dels på att den starkare prognosen väntas ge högre skatteinkomster framöver.

- På bara ett år har vi halverat det underskott i de offentliga finanserna som vi ärvde, genom att föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Framöver kommer vi minska det underskottet ytterligare, säger finansministern.

I den situation vi befinner oss i, där ovanligt många människor har sökt asyl i Sverige i år, har vi också vidtagit åtgärder som gör att vi undviker att slå i utgiftstaket nästa år. Ramverket med utgiftstak och mål för det finansiella sparandet ska efterlevas samtidigt som välfärden värnas, säger finansministern.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Thomas Bergman
Chef för enheten för offentliga finanser
Telefon 08-405 47 18
e-post till Thomas Bergman, via registrator
Thomas G Pettersson
Chef för enheten för offentliga finanser
Telefon 08-405 10 82
e-post till Thomas G Pettersson, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.