Aida Hadzialic har entledigats, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-

Studieförbunden tilldelas 75 miljoner kronor för att fler nyanlända ska få studera svenska

I dag beslutade regeringen att förstärka satsningen Svenska från dag ett för asylsökande och vissa nyanlända med 75 miljoner kronor.

Tidigare i år beslutade regeringen om en särskild folkbildningsinsats kallad Svenska från dag ett. Studieförbunden genomför i dag dessa insatser för asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd och bor kvar i anläggningsboende.

- Att behärska svenska är en nyckel till att etableras i det svenska samhället och avgörande för hur Sverige hanterar flyktingsituationen, säger Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Svenska från dag ett syftar till att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och ska underlätta för etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljas uppehållstillstånd. Regeringen har tidigare avsatt 30 miljoner kronor för satsningen 2015 och i budgetpropositionen föreslagit att 50 miljoner kronor avsätts för 2016. Regeringen anser att det är angeläget att satsningen förstärks och 75 miljoner kronor har därför avsatts i regeringens extra ändringsbudget för att kunna utbetalas 2015, men också för att kunna täcka kostnader som förväntas uppstå 2016.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00