Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Svensk seger om EU-kriterier för hormonstörande ämnen

Publicerad

Europeiska unionens tribunal har gett Sverige rätt i målet mellan Sverige och EU-kommissionen om kriterier för hormonstörande ämnen. Domen innebär att kommissionens agerande i frågan strider mot EU-fördraget.

− Vi är väldigt nöjda. Det viktiga arbetet med att identifiera och fasa ut hormonstörande ämnen behöver komma igång. Kommissionen måste nu snabbt besluta om vetenskapliga kriterier,säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Sverige stämde EU-kommissionen i juli 2014 för att den inte följt bestämmelserna i EU:s biocidförordning och beslutat kriterier för att identifiera hormon­störande ämnen, vilket den skulle ha gjort senast i december 2013.

Kommissionen har det vetenskapliga underlag som behövs för att besluta kriterierna men har skjutit på beslutet och istället valt att genomföra ett offentligt samråd och en konsekvensanalys. Domstolen kritiserar kommissionens handläggning av ärendet och uttalar att det datum som anges i EU:s biocidförordning är bindande.

Den dom som domstolen har meddelat rör bara EU:s biocidförordning men domen kan få genomslag även på andra områden, till exempel för användning av hormon­störande ämnen i växtskyddsmedel och i kosmetika. Det är bland annat genom vardagsprodukter som kosmetika, matförpackningar och kläder som människor kommer i kontakt med hormonstörande ämnen. Vi får också i oss hormon­störande ämnen genom rester från bekämpningsmedel i livsmedel och dricksvatten.

Kontakt

Susanne Classon
Kansliråd, Miljö- och energidepartementet
Telefon 08-405 32 76
Jerker Forssell
Kansliråd, Miljö- och energidepartementet
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 070-389 39 71
e-post till Jerker Forssell

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.