Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Svenskt stöd har möjliggjort Liberias anslutning till Världshandelsorganisationen

Publicerad

Idag antogs Liberia som ny medlem vid WTO:s ministermöte i Nairobi. Vid anslutningsceremonin tackade Liberias president Ellen Johnson Sirleaf personligen Sverige för det stöd som getts genom Kommerskollegium, SIDA samt genom Joakim Reiters roll som ordförande för anslutningsgruppen.

Sverige har en särställning som partner med Liberia i deras anslutningsprocess och det svenska engagemanget har fått stor uppmärksamhet, såväl i Liberia som i WTO. Sveriges tidigare WTO-ambassadör Joakim Reiter (nuvarande biträdande generalsekreterare för UNCTAD) har varit ordförande i arbetsgruppen för anslutningsprocessen. Kommerskollegium, finansierat av Sida, har stöttat Liberia under processen och bidragit till att stärka den institutionella kapaciteten.

- Det svenska stödet till Liberias WTO-anslutning är helt i linje med regeringens politik för att främja en fri och rättvis världshandel. En central del av denna politik handlar om att ge utvecklingsländer, speciellt de minst utvecklade länderna, möjligheter att dra nytta av det öppna och regelbaserade handelssystem som WTO erbjuder. Det är därför med stor glädje vi välkomnar Liberia som ny medlem i WTO, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Anslutningsprocessen inleddes då Liberia ansökte om WTO-medlemskap år 2007. År 2012 kommunicerade Liberias president officiellt att målet var att bli WTO-medlem inom fem år, vilket då sågs som ett mycket ambitiöst mål. Att Liberia klarat denna utmaning trots begränsad institutionell kapacitet och de ytterligare svårigheter som ebolautbrottet medförde, utgör en stor framgång för Liberia, WTO samt det svenska och det internationella stödet. Liberias anslutningsprocess har dessutom satt en ny standard för ett minst utvecklat lands anslutning, då det aldrig förr har skett så snabbt och effektivt. Detta tillskrivs till stor del det svenska stödet och ordföranden Reiter.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.