Sverige bakom resolution för att rädda världshaven

I dag antar FN:s generalförsamling en resolution för att driva på arbetet med att skydda världshaven. Sverige och Fiji är initiativtagare till resolutionen som fått uppbackning av över 90 länder från alla kontinenter, inklusive små ö-nationer.

- Det är mycket glädjande att resolutionen röstas igenom med så bred uppbackning. Det är ett viktigt steg för att skapa ett globalt partnerskap för att rädda världshaven, säger biståndsminister Isabella Lövin.

- Levande friska hav är grundläggande för att bekämpa fattigdomen och skapa välstånd för miljoner människor, säger Isabella Lövin.

I september antog FN:s medlemsländer 17 globala mål för en hållbar utveckling där mål 14 handlar om bevarande av haven och marina resurser. Sverige och Fiji samarbetar för att driva på genomförandet av målet och få en struktur för uppföljning på plats. Resolutionen är ett första steg för att skapa ett internationellt partnerskap. Resolutionen lägger fast att ett globalt högnivåmöte i FN:s regi ska äga rum i juni 2017 på Fiji. Mötet ska resultera i konkreta rekommendationer för hur arbetet med att genomföra havsmålet ska fortskrida. Politiska ledare, näringslivet liksom civilsamhället ska bjudas in.

Högnivåmötet blir en motor för att hålla det politiska trycket uppe. Vi vill också komma åt den bristande samordning mellan havsaktörer som finns idag, säger Isabella Lövin.

Tillståndet i haven är mycket allvarligt och en fråga som inte känner några landsgränser. Sedan 1970 har hälften av havens fiskar och ryggradsdjur försvunnit. Klimatförändringarna, ohållbart fiske, havsförsurning och miljögifter påverkar ekosystemen i haven. Försämringarna i havsmiljön drabbar människor i de fattigaste länderna hårdast.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00