Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige lanserade globalt initiativ för 10 miljarder nya lampor

Publicerad

Energiminister Ibrahim Baylan lanserade idag det globala initiativet Global Lighting Challenge vid klimatmötet COP21. Initiativet ska påskynda spridningen av energieffektiv belysning, med målet att tio miljarder energieffektiva lampor med hög kvalitet ska nå ut på internationella marknaden inom kort.

- Energieffektivisering är en nyckel om vi ska kunna nå klimatmålen. Om vi minskar elanvändningen minskar vi också utsläppen av växthusgaser. Genom Global Lighting Challenge kommer offentliga och privata aktörer att arbeta tillsammans för att snabba på utrullningen av energieffektiv belysningsteknik, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Global Lighting Challenge som redan stödjs av flera regeringar ska även samla regionala och lokal beslutsfattare, internationella organisationer och expertis samt aktörer från näringslivet. IKEA är det första företaget att ansluta sig till initiativet.

Efter lanseringen vid klimatmötet COP21 påbörjas ett aktivt arbete nationellt för att få fler svenska aktörer att ansluta sig till Global Lighting Challenge att satsa på den senaste tekniken. Ett antal insatser kommer göras av Energimyndigheten gentemot innovativa företag, upphandlande offentliga aktörer, återförsäljare, stora och små företag i strävan om att förverkliga den besparingspotential som finns på belysningsområdet i Sverige.

Om belysning

Belysning står för 15 procent av den totala elanvändningen och ungefär 5 procent av växthusgasutsläppen. Energimyndigheten uppskattar att ungefär 14TWh används årligen för belysning i Sverige. Med den senaste tekniken, till exempel lysdiodlampor, finns det en enorm besparingspotential både globalt och i Sverige.

Kontakt

Therese Knapp
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Bakgrund om Clean Energy Ministerial

Global Lighting Challenge har tagits fram inom ramen för samarbetet Clean Energy Ministerial som samlar världens största och framåtsträvande länder när det gäller en hållbar energiomställning. Sammanlagt står gruppen av länder för 90 procent av de totala investeringarna i hållbar energi och för 75 procent av utsläppen.

Länderna har sedan klimatmötet i Köpenhamn arbetat för att stärka erfarenhetsutbytet och samarbetet. Syftet är att påskynda utvecklings- och spridningstakten av energitekniker och nödvändiga lösningar för att ska klara av att hålla den globala uppvärmningen så långt under två grader som möjligt. Ett av flera områden som det samarbetas kring är energieffektiv belysning.