Sverige och Afghanistan inleder förhandlingar om återtagandeavtal

Statsminister Stefan Löfven träffade idag Afghanistans president Ashraf Ghani.

Diskussionen mellan statsministern och presidenten berörde bland annat den svåra säkerhetssituationen i Afghanistan. De talade också om utmaningen, för båda länder, i att ett ökat antal asylsökande afghaner anländer till Sverige. Antalet ensamkommande barn uppmärksammades. Statsministern och presidenten var överens om att samarbete om flyktingsituationen behöver stärkas. Förhandlingar kommer därför att inledas om ett avtal för att bland annat säkerställa ett väl fungerande återtagande av dem som har fått avslag på sin asylansökan.

- Många av de flyktingar som kommer till Sverige är från Afghanistan och många av dem är ensamkommande barn. I år har cirka 20 000 minderåriga, främst unga män, kommit till Sverige från Afghanistan. Detta är en allvarlig utmaning för båda våra länder. Vi har kommit överens om i dag att inleda förhandlingar om ett återtagandeavtal. Ett sådant avtal kommer att underlätta återvändandet för dem som inte beviljats asyl i Sverige, säger statsminister Stefan Löfven.

Sverige fortsätter också att i nära dialog med Afghanistan sträva efter att förbättra de sociala och ekonomiska förhållandena i landet genom bistånd. På så sätt kan vi bidra till att skapa förutsättningar för att människor inte ska känna sig nödgade att fly.

Sverige har ett omfattande bistånd till Afghanistan och bidrar också till NATO:s utbildningsinsats för att utbilda och ge råd till de afghanska styrkorna. President Ghani har uttryckt uppskattning för de omfattande och långvariga svenska insatserna. I samband med mötet undertecknades även ett avtal om samarbete på biståndsområdet mellan Sverige och Afghanistan. Avtalet omfattar regelbundna konsultationer om exempelvis respekten för mänskliga rättigheter, speciellt situationen för kvinnor och barn.

Kontakt

Dan Lundqvist Dahlin
Pressekreterare hos statsminister Stefan Löfven
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-553 66 29
e-post till Dan Lundqvist Dahlin