Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Sverige stöttar expertcenter för en hållbar energiomställning

Publicerad

Energiminister Ibrahim Baylan meddelar idag att Sverige går in med stöd till samarbetet Clean Energy Solution Centre, vid ett event vid klimatmötet COP21. Centrets uppdrag är att erbjuda länder, framför allt utvecklingsländer, snabbt policystöd vid utvecklandet av styrmedel för en hållbar energiomställning.

- Tack vare att Sverige och andra nu går med kommer fler länder att få tillgången till den här gratistjänsten. Solution Centre är en genväg till kunskap och kontakter för de länder som vill utveckla sitt energisystem mot förnybart. Detta kommer att bli särskilt viktigt efter klimatmötet då alla länder ska genomföra sina åtaganden, säger energiminister Ibrahim Baylan.

- Det är angeläget att de länder som kommit långt fram i energiomställningen kan bidra med kunskap, erfarenhet och verktyg för att stötta länder som är i startgroparna. De ska inte behöva låsa in sig i ett fossilberoende. Vi hoppas att vårt bidrag ska vara en katalysator som får fler länder att bidra till initiativet, säger energiminister Ibrahim Baylan.

Clean Energy Solution Centre har funnits sedan några år tillbaka, inom ramen för samarbetet Clean Energy Ministerial. När Sverige och fler länder nu går in kommer arbetet att kunna skalas upp och ge stöd till fler. Centret är virtuellt och omfattar bland annat ett nätverk med kvalificerade policyexperter från olika delar av världen. Det kan bland annat bistå med hjälp hur man tar fram och sätter övergripande klimat- och energipolitiska mål, inrättar ett effektivt stödsystem för förnybar energi eller utformar byggnormer på ett klokt sätt. Sverige bidrar med expertkunskap och 2 miljoner kronor.

Under klimatmötet lanserar Clean Energy Solution Centre en webbportal där länder även kan komma i kontakt med experter inom finansiering av koldioxidsnål energiteknik.

Clean Energy Solution Centres webbportal

Kontakt

Therese Knapp
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00