Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Två miljarder till biståndet

Publicerad

Regeringen och Vänsterpartiet har idag kommit överens om att betala ut ytterligare ca 2 miljarder kronor till biståndet 2015. Pengarna går bland annat till organisationer som arbetar med humanitärt bistånd och människor på flykt.

- Jag välkomnar överenskommelsen. Den är mycket positiv för svenskt bistånd och visar att Sverige tar ansvar och visar vägen i dessa tider av svåra globala utmaningar, säger biståndsminister Isabella Lövin.

- Den humanitära situationen i världen har förvärrats allvarligt den senaste tiden. Över 60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen och fler människor än någonsin tidigare söker asyl i Sverige. Det är en allvarlig och exceptionell situation, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att förskottera ca 2 miljarder kronor till organisationer som arbetar med humanitära och konfliktförebyggande insatser som FN:s katastroffond (CERF), FN:s flyktingorgan (UNHCR), FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA) samt FN:s utvecklingsprogram (UNDP). Överenskommelsen innebär att regeringen kommer att föreslå för riksdagen att öka biståndsanslaget med motsvarande belopp under de kommande åren genom att minska flyktingavräkningarna.

Regeringen har sedan tidigare kommit överens om att kostnaderna för flyktingmottagandet inte ska överstiga 30 procent av biståndsramen.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.