Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

Publicerad

Regeringen har i dag gett tolv myndigheter i uppdrag att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Uppdraget är en del av ett samlat åtgärdspaket för att bekämpa organiserad brottslighet.

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet har pågått under drygt sex år och inkluderar tolv myndigheter inom och utanför rättsväsendet [1]. Satsningen har varit framgångsrik ska fortsätta och utvecklas.

– Sen satsningen inleddes har flera förändringar skett. Samverkan har utökats med tre myndigheter och polisen har genomgått sin största ombildning på 50 år. Det är dags att ta nästa steg i arbetet, säger Anders Ygeman.

Regeringen har därför beslutat att ge myndigheterna i uppdrag att:

  • anpassa arbetet till de nya de organisatoriska förutsättningar som finns inom Polismyndigheten efter ombildningen
  • inkludera fler brottsområden för att kunna motverka fler typer av organiserad brottslighet
  • införa lokal myndighetssamverkan inom satsningen, med ett särskilt fokus på socialt utsatta områden
  • säkerställa en effektiv och långsiktig samordning mellan det brottsbekämpande arbete inom den myndighetsgemensamma satsningen och det lokala brottsförebyggande arbetet som pågår redan i dag.

Uppdraget ska delredovisas senast den 1 oktober 2016 och slutredovisas den 1 oktober 2017.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet1 Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Migrationsverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Kontakt

Jonatan Holst
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh
Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.