Innehållet publicerades under perioden

-

Aida Hadzialic har entledigats, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ytterligare satsningar för att höja yrkesprogrammens kvalitet

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att förlänga den pågående satsningen på behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare till och med 2019 samt förstärka det statliga åtagandet i satsningen.

- Läraren är skolans största tillgång, även inom yrkesprogrammen. För att dessa ska bli så bra och attraktiva som möjligt är det nödvändigt att det finns tillräckligt många lärare med rätt behörigheter, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Under många år har det funnits en stor brist på yrkeslärare och många av de lärare som i dag undervisar i yrkesämnen saknar lärarbehörighet. Det finns ett statsbidrag som möjliggör en nedsättning i tjänst om 25 procent för den yrkeslärare som vill läsa behörighetsgivande utbildning. Staten ersätter huvudmannen med 50 procent av kostnaderna för nedsättningen i arbetstid. Regeringen har nu beslutat att förlänga denna satsning till och med 2019 och samtidigt förstärka den genom att staten tar hela kostnaden för nedsättningen i arbetstid.

Tidigare har huvudmännen haft svårigheter att rekrytera vikarier under tiden den verksamma yrkesläraren genomfört sin utbildning. Att staten nu kommer ta hela kostnaden bedöms kunna minska detta problem.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00