Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson besöker Australien

Publicerad

Den 10–14 januari besöker arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Canberra och Sydney i Australien. Syftet med resan är att studera hur den australiensiska arbetsmarknaden är uppbyggd och fungerar, med fokus på arbetsförmedlingsverksamheten.

Den 10–11 januari besöker arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Canberra. Där kommer hon bland annat att delta i ett rundabordssamtal med representanter från the Department of Employment, the Department of Human Services, the Department of Social Services samt the Department of Education and Training för att få en bild av hur den australiensiska arbetsmarknaden fungerar. Ylva Johansson kommer även att göra studiebesök på Braddon Centrelink Office, en samordnande myndighet för förmedlingsverksamhet, samt en privat förmedlingsaktör.

Den 12–14 januari besöker Ylva Johansson Sydney. I Sydney kommer arbetsmarknadsministern bl.a. att ha ett lunchmöte med svenska företagsrepresentanter i Australien, bland andra Joe Farrugia, Atlas Copco Australia, David Hood, IKEA, Craig Salkeld, Tetra Pak Oceania, Dean Rosenfield, Saab Australia, Hans Andersson, H&M, och Jarrod Leak, Alfa Laval Australia.

Under dagarna i Sydney kommer Ylva Johansson även att ha ett möte med Anthony Steel, VD för den privata förmedlingsaktören Mission Providence, samt att träffa politiska företrädare för såväl regeringen som oppositionen. Därutöver görs ett studiebesök på National Employment Services Association, en branschorganisation för förmedlingsaktörer samt ytterligare studiebesök hos olika förmedlingsaktörer.

För intervjuförfrågningar och mer detaljerad information om resan, kontakta pressekreterare Natalie Sial.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Twitter

Följ arbetsmarknadsminister @YlvaJohansson och Arbetsmarknadsdepartementet @arbetsmarkdep på Twitter för senaste uppdateringarna om resan.