Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-

Bostadsministern tittar på Västerviksmodellen

På fredag besöker bostads-, stadsutvecklings och it-minister Mehmet Kaplan Ankarsrum för att titta närmare på den så kallade Västerviksmodellen. Västerviksmodellen är ett testprojekt där Västerviks kommun och Migrationsverket uppfört modulbaserade bostäder åt asylsökande.

I slutet av 2014 inledde Västerviks kommun och Migrationsverket samtal kring hur kommunen och Migrationsverket kan utveckla och förbättra integrationen för de nyanlända redan under tiden på ett asylboende.

Västerviksmodellen innebär nybyggda modulbostäder med längre avtalstid än när Migrationsverket upphandlar tillfälliga asylboenden. Modellen är också bättre för de asylsökande som genom språkträning och kartläggning av kompetens får större möjlighet att etablera sig på orten.

Västerviksmodellen har under hösten blivit populär i många kommuner då t.ex. möjligheten att påverka placering av boendet utifrån tillgång på skola, förskola och kommunikationer ökar. I utformnigen av modellen försöker Migrationsverket och kommunen komma överens med lokala parter om utbildnings- och praktikplatser och därigenom öka integreringen för de boende redan under asyltiden.

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00