Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Göran Mårtensson ny generaldirektör för Försvarets Materielverk

Publicerad

Regeringen har i dag utsett generallöjtnant Göran Mårtensson till generaldirektör och chef för Försvarets materielverk, FMV. Han tillträder befattningen den 1 februari.

Göran Mårtensson är född 1960 och har sin yrkesbakgrund inom Försvarsmakten. Han har bland annat tjänstgjort som chef för Produktionsledningen och är sedan 2014 insatschef.

- En viktig uppgift för den tillträdande generaldirektören är att inom FMV:s ansvarsområde säkerställa genomförandet av det försvarspolitiska inriktningsbeslut som fattades i somras. Regeringen har letat efter en person som kan leda och utveckla verksamheten med detta fokus. Göran Mårtenssons gedigna bakgrund som chef och ledare i en stor och komplex verksamhet samt hans erfarenheter från nära samarbete med FMV har varit avgörande i beslutet, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
Dennis Abrahamsson
Pressassistent, Försvarsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00