I morgon inleds de regionala konferenserna om mottagande och nyanländas etablering

Under början av 2016 arrangerar länsstyrelserna på uppdrag av regeringen 17 regionala konferenser över hela landet på temat mottagande och nyanländas etablering. Alla Sveriges kommuner och landsting bjuds in till de regionala konferenserna som är en fortsättning på den nationella samlingen Sverige tillsammans. I morgon, den 22 januari, är det dags för den första regionala konferensen som äger rum i Malmö.

De regionala konferenserna är en fortsättning på den nationella samlingen Sverige tillsammans som statsministern stod värd för den 12 oktober i Stockholm. Syftet med konferenserna är att samlat presentera vilka resurser och förutsättningar som finns för kommuner och landsting i form av statliga ersättningar, regelverk och stödinsatser från nationella myndigheter. De regionala konferenserna ska även ge deltagarna tillfälle att utbyta erfarenheter, dela goda exempel och diskutera utmaningar och möjligheter kring mottagande och nyanländas etablering.

Länsstyrelserna arrangerar konferenserna i samverkan med Regeringskansliet och i samråd med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Statens skolverk, Boverket, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Länsstyrelsen i Jönköpings län samordnar länsstyrelsernas arbete. Erik Nilsson, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet som arbetar med samordningen av flyktingsituationen i Regeringskansliet, kommer att medverka vid samtliga konferenser.

Pressträff i anslutning till varje konferens

Media kommer att bjudas in till en pressträff i anslutning till lunchen vid varje konferens. Vid pressträffen medverkar bland andra länets landshövding och statssekreterare Erik Nilsson. Kontakta respektive länsstyrelse för mer information om tid och plats. För övergripande information om länsstyrelsernas arbete med de regionala konferenserna, kontakta Patrik Westerlund, pressinformatör vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Sverige tillsammans, regionala konferenser
Datum Ansvarigt län Samverkande län Konferensort
2016-01-22 Skåne 1(2) Blekinge Malmö
2016-01-29 Jönköping - Jönköping
2016-02-02 Örebro Västmanland Örebro
2016-02-05 Gävleborg Uppsala Gävle
2016-02-09 Jämtland Västernorrland Östersund
2016-02-12 Dalarna - Falun
2016-02-16 Västra Götaland 1(3) Halland Göteborg
2016-02-19 Västerbotten - Umeå
2016-02-23 Värmland - Karlstad
2016-02-26 Kalmar Kronoberg Kalmar
2016-03-01 Östergötland Södermanland Norrköping
2016-03-04 Västra Götaland 2(3) Halland Kungsbacka
2016-03-08 Stockholm 1(2) Gotland Stockholm
2016-03-11 Skåne 2(2) Blekinge Kristianstad
2016-03-15 Västra Götaland 3(3) Halland Skövde
2016-03-18 Stockholm 2(2) Gotland Stockholm
2016-04-01 Norrbotten - Luleå

Kontakt

Amanda Runsiö
Handläggare Integrationsenheten, Arbetsmarknadsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Patrik Westerlund
Pressinformatör, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Telefon 072-711 82 96

Sverige tillsammans

Sverige tillsammans är en nationell samling initierad av statsministern med syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för nyanlända som kommer till Sverige. Regeringen har nu gett länsstyrelserna i uppdrag att arrangera regionala konferenser över hela landet i syfte att diskutera utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering. För mer information om respektive konferens, kontakta länsstyrelsen.