Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Länsstyrelserna ska stödja inträde på bostadsmarknaden

Publicerad

I dag gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att fortsätta sitt arbete med att stödja och informera kommuner och andra relevanta aktörer i arbetet med att underlätta inträde på bostadsmarknaden för resurssvaga hushåll. Uppdraget gäller under två år.

Regeringen anser att länsstyrelserna har en viktig stödjande funktion när det kommer till att underlätta för resurssvaga hushåll att få tillträde till bostäder. Regeringen ger därför länsstyrelserna i uppdrag att under två år fortsätta sitt arbete med att stödja och informera kommuner i syfte att underlätta tillträde till bostadsmarknaden, motverka hemlöshet och förebygga avhysningar. I budgetpropositionen för 2016 har fyra miljoner kronor per år (2016-2017) avsatts till länsstyrelserna för uppdragets genomförande.

- Ett fungerande och tryggt boende är nödvändigt för att människor ska få en bra start i livet och i samhället, länsstyrelsernas uppdrag har därför ett särskilt fokus på familjer med barn, säger bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Länsstyrelsen i Skånes län har som ansvar att redovisa en slutrapport av uppdraget senast den 31 januari 2018. Uppdraget ska delrapporteras i november i år.

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.