Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Mehmet Kaplan talar om hållbara städer under miljökonferens

Publicerad

I dag hålls konferensen Mål i sikte – så styr vi med sikte på miljömålen, i Göteborg. Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan kommer i sitt anförande lyfta vikten av ett socialt och ekologiskt perspektiv när vi planerar framtidens hållbara städer.

Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Statens kommuner och landsting (SKL) arrangerar under våren fyra miljömålskonferenser runt om i landet. En av konferenserna hålls idag i Göteborg där hållbar stadsutveckling kommer att diskuteras med bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan som huvudtalare.

Tid: Onsdag 27 januari, kl 13.00
Plats: Scandic Crown, Göteborg

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.