Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nationella strategin grund för samverkan för en positiv supporterkultur

Publicerad

Det behövs inte dagsläget inte ännu en särskild nationell eller regional samordnare, konstaterar regeringens nationella samordnare Agneta Blom. Parterna bakom strategin har de redskap de behöver för att var för sig och i samverkan kunna ta steg framåt i arbetet för evenemangssäkerhet.

Arbetet kan utvecklas med stöd i redan fattade beslut och stiftade lagar. Ett mål bör vara att ställa tydliga krav på arrangören att ta ansvar för säkerheten vid sina egna matchevenemang. Ett annat mål bör vara att kraftigt minska behovet av polisens närvaro i samband med samtliga idrottsevenemang.

Regeringens fortsatta arbete bör inriktas på att förstärka arbetet mot den grova brottslighet och de våldsbejakande grupper som finns inom supportermiljön. Arbetet kräver i första hand insatser från polis och andra rättsvårdande myndigheter.

Samordnarens uppfattning är det är viktigt att Riksidrottsförbundet (RF) också är en stark röst för sunda värderingar inom idrotten och vad som kan bidra i diskussionen om vad som är "positiv supporterkultur".

Samordnarens synpunkter i korthet:

  • Parterna bör hålla fast vid den nationella strategin som grund för samverkan.
  • Samsyn Polis, Bandy, Hockey ger en god grund för fortsatt gemensamt arbete.
  • Avvikelser i synsätt motiverar samverkan i särskild ordning mellan Fotbollen och Polisen.
  • Arbetet med evenemangssäkerhet har verktyg.
  • Arbetet med den grova brottsligheten bör ske inom ramen för regeringens brottsförebyggande initiativ.
  • Inte motiverat med fortsatt nationell samordnare just nu.
  • Forskningsprojektet Enable värdefull plattform som gemensam kunskapskälla för fotbollen och polisen.
  • Riksidrottsförbundet kan bli betydelsefull part.Viktigt att öka kunskap och förståelse om konstruktiva och destruktiva normer i supportermiljöernas subkulturer.
  • Viktigt med fokusskifte från repression och negativ kultur till konstruktivt förebyggande arbete och positiv kultur.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00