Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Uttalande angående Nordkoreas rapporterade vätebombssprängning

Publicerad

Uppgifterna om provsprängning i Nordkorea är djupt oroande. Om en kärnsprängning genomförts är det en allvarlig och provokativ handling som äventyrar internationell fred och säkerhet och bör fördömas.

En sprängning är ett flagrant brott mot FN:s säkerhetsrådsresolutioner och mot principerna i provstoppsavtalet CTBT.

Sverige, EU och det internationella samfundet uppmanar Nordkorea att fullgöra sina internationella förpliktelser och respektera FN:s säkerhetsrådsresolutioner och principerna i CTBT.

 

- Utrikesminister Margot Wallström

 

Kontakt