Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Översyn av Västsaharapolitiken

Publicerad

Utrikesdepartementet har idag mottagit den översyn av Västsaharapolitiken som ambassadör Fredrik Florén utfört. I översynen ges ett antal rekommendationer, bland annat att stöd bör ges till den FN-process där generalsekreteraren aviserat nya initiativ, samt konstateras att de folkrättsliga förutsättningarna för ett erkännande av Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken/Västsahara inte är uppfyllda.

Ladda ner:

- Frågan om Västsahara utgör en avkoloniseringsfråga i FN samt står på säkerhetsrådets dagordning, säger utrikesminister Margot Wallström. Regeringen stödjer FN:s arbete som syftar till att finna en rättvis, ömsesidigt godtagbar förhandlingslösning där västsahariernas rätt till självbestämmande tillfredsställs. Vi välkomnar att FN:s generalsekreterare nu tar nya initiativ för att hitta en lösning på konflikten och ger fullt stöd till det arbete som utförs av FN-sändebudet för Västsahara, Christopher Ross.

- Regeringen kommer nu att intensifiera stödet till FN-processen för att finna en rättvis, ömsesidig accepterad lösning på konflikten, fortsätter Margot Wallström.

För att stödja denna process övervägs flera initiativ för att öka det svenska engagemanget i Västsaharafrågan framöver, som till exempel:

  • Stärka FN:s arbete för att underlätta en förhandlingslösning.
  • Fortsatt engagemang för folkrättens efterlevnad.
  • Ett ökat humanitärt bistånd.
  • Engagemang för högnivåkontakter med parterna.
  • Engagemang för att främja dialog parterna emellan.

- Full kraft ska läggas på att stödja den FN-process som nu ser ut få nya initiativ, säger Margot Wallström. Ett erkännande skulle inte gynna den processen. Situationen i Västsahara skiljer sig dessutom från de stater som Sverige tidigare erkänt. Regeringen avser därför inte erkänna Västsahara utan ansluter sig därmed till tidigare regeringars bedömning i frågan.

Kontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.