Plats för nyanlända i fler skolor

Utbildningsminister Gustav Fridolin tog i dag emot Ebba Östlins utredning Vissa frågor om nyanländas utbildning.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-551 16 05
e-post till Emma Stark