Kristina Persson har entledigats, Minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

-

Pressinbjudan: Agenda 2030, Sveriges arbete för att nå de Globala målen

Regeringen startar nu arbetet med Sveriges genomförande av Agenda 2030. Det är den agenda som generalförsamlingen i FN antog hösten 2015 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning.

Måndagen den 18 januari samlar regeringen aktörer som är viktiga för att Sverige ska kunna genomföra Agenda 2030. Under konferensen kommer representanter för kommuner, landsting, länsstyrelser och andra statliga myndigheter ges tillfälle att diskutera möjligheter och utmaningar med de Globala målen med näringslivet och civilsamhället, se bifogat program.

Konferensen kommer att webbsändas på regeringen.se.

I samband med konferensen kommer Ardalan Shekarabi, Kristina Persson och Isabella Lövin finnas tillgängliga för foto och intervjuer.

Anmälan sker till Peter Skeppström, se kontaktuppgifter nedan.

Ta med pressleg.

När: Måndagen 18 januari 2016
Tid: 9.00-15.00 (konferensen börjar 9.00 så kom i god tid)
Plats: Stockholm City Conference Centre Folkets hus, Barnhusgatan 12-14 (t-bana T-centralen)

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Darina Agha
Pressekreterare hos Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00
Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00