Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Pressinbjudan: Mehmet Kaplan tar emot slutbetänkande från utredningen ”Effektivare användning av statens infrastrukturresurser”

Publicerad

Måndagen den 11 januari överlämnar utredningen ”Effektivare användning av statens infrastrukturresurser” sitt slutbetänkande, ”Statens bredbandsinfrastruktur som resurs” (SOU 2016:01), till bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan.

Tid: måndag 11 januari, kl. 13.00 – 14.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Media är välkomna. Anmäl intresse till pressekreterare Martin Kling.

Medtag presslegitimation och kom i god tid.

Kontakt

Martin Kling
Pressekreterare hos bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.