Regeringen beslutar att avskaffa nationella prov i NO och SO för årskurs 6

I dag 14 januari beslutade regeringen om en ändring i skolförordningen. Ändringen innebär att bestämmelserna för proven i de naturorienterande och samhällsorienterande ämnena i årskurs 6 tas bort.

- Lärarna behöver mer tid för sitt arbete och eleverna mer tid för sina lärare. De nationella proven har tagit mycket tid i administration och rättning för lärare och från elever. Mest tid har de tagit i sexan, där lärarfacken uttryckt att man ibland fått använda mer tid till att mäta än att ge vägar till kunskap. Nu avskaffar vi i bred politisk enighet två prov och går mot digitalisering av de kvarvarande. Det är bra för lärare och elever, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

I grundskolan, specialskolan och sameskolan används, av Skolverket fastställda, nationella prov i vissa ämnen och årskurser för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. För närvarande är det frivilligt för skolorna att använda sådana prov i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen i årskurs 6. Framöver kommer Skolverket i stället att erbjuda bedömningsstöd, i en provbank, för dessa ämnen och årskurser. Dessa kommer vara frivilliga att använda.

Förändringen är i enlighet med den överenskommelse som slöts mellan regeringen och Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i februari 2015, som säger att "de hittillsvarande obligatoriska nationella proven i årskurs 6 i NO och SO-ämnena görs frivilliga och överförs till provbanken".

Rättelse

Pressmeddelandet har uppdaterats för att förtydliga att de nu avskaffade proven framöver kommer att finnas som frivilliga via Statens skolverk.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-551 16 05
e-post till Emma Stark