Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-

Regeringen beviljar verksamhetsbidrag till HSSL

Regeringen har idag beviljat Riksorganisationen Hela Sverige ska leva verksamhetsbidrag med 45 000 000 kronor för perioden 2016–2018.

Bidraget ska användas till att stimulera och stödja lokal utveckling i alla delar av landet. Det civila samhällets roll för frågor som rör mångfald och integration ska uppmärksammas.

- De insatser som Hela Sverige ska leva genomför medverkar till lokal utveckling i hela landet. Det handlar om insatser som är viktiga i såväl landsbygder som i mer tätbefolkade områden. Det blir också allt viktigare att frågor som rör mångfald och integration uppmärksammas i detta sammanhang, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

För mer information kontakt gärna t.f. pressekreterare för Sven-Erik Bucht

Kontakt

Therese Knapp
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00