Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen beviljar verksamhetsbidrag till HSSL

Publicerad

Regeringen har idag beviljat Riksorganisationen Hela Sverige ska leva verksamhetsbidrag med 45 000 000 kronor för perioden 2016–2018.

Bidraget ska användas till att stimulera och stödja lokal utveckling i alla delar av landet. Det civila samhällets roll för frågor som rör mångfald och integration ska uppmärksammas.

- De insatser som Hela Sverige ska leva genomför medverkar till lokal utveckling i hela landet. Det handlar om insatser som är viktiga i såväl landsbygder som i mer tätbefolkade områden. Det blir också allt viktigare att frågor som rör mångfald och integration uppmärksammas i detta sammanhang, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

För mer information kontakt gärna t.f. pressekreterare för Sven-Erik Bucht

Kontakt

Therese Knapp
Pressekreterare hos energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.