Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen vill öka återanvändningen

Publicerad

Regeringen tillsätter en utredning om hur handel med begagnat, samt reparationer och uppgradering av olika produkter kan öka. Målet är att nå en mer resurseffektiv ekonomi och att minska miljöpåverkan.

En särskild utredare får i uppdrag att analysera vilka hinder som kan finnas i lagstiftningen och vilka styrmedel som behövs för att öka återanvändningen av produkter. Utredare blir Ola Alterå, tidigare statssekreterare i näringsdepartementet 2006 – 2010.

Styrmedlen ska utformas så att de stimulerar producenter, konsumenter och företag i mellanledet att satsa på handel med begagnade produkter, liksom på reparationer och uppgradering av produkter. Det kan också leda till nya affärsmodeller, nya företag och nya jobb. Det övergripande målet är att nå en mer resurseffektiv och cirkulär samhällsekonomi, som begränsar påverkan på miljön.

Utredningen ska i första hand inrikta sig på produkter för konsumentmarknaden som är särskilt intressanta ur ett resurs- och miljöperspektiv med hänsyn till miljömålen.

Uppdraget ska redovisas senast den 22 mars 2017.

Kontakt

Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Charlotta Broman
Ämnesråd, Miljö- och energidepartementet
Telefon 08-405 19 76
Ola Alterå
Utredare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi bygger på att återanvända, laga och att betrakta avfall som en resurs, det vill säga att göra mer med mindre.

Läs mer om Sveriges miljömål