Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringsbeslut för hållbar kollektivtrafik i landsbygd

Publicerad

Regeringen har fattat två beslut för att främja hållbara transporter i landsbygd. Det handlar om uppdrag till Trafikverket respektive VTI. Uppdragen ska leda till ökad funktionalitet också på banor utanför de stora stråken, samt till att locka fler resenärer att använda kollektivtrafiken också på landsbygden.

Uppdrag till Trafikverket
För att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem måste fler vilja resa kollektivt. Regeringen menar att staten ska bidra aktivt för att främja en sådan utveckling och satsar därför på förbättrad kollektivtrafik i hela landet. Satsningen på kollektivtrafik i landsbygd uppgår till 199 miljoner kronor 2016, för 2017-2019 beräknas siffran uppgå till 209-230 miljoner kronor per år. Därtill ökas järnvägsunderhållet med 100 miljoner kronor per år 2016-2019. Satsningen inriktas på åtgärder för att förbättra järnvägssystemets funktionalitet utanför de stora och mest trafikerade banorna.

Uppdrag till VTI
VTI får 2 miljoner kronor för att under två år genomföra en studie om effektiva och innovativa lösningar för att öka möjligheterna att resa kollektivt på landsbygden. Exempel på områden för uppdraget kan vara samåkning, anropsstyrd trafik och bilpooler. Uppdraget ska redovisas i en delrapport senast den 30 november 2016 samt i en slutrapport senast den 30 november 2017 till Regeringskansliet

 

Kontakt

Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00