Gustav Fridolin har entledigats, utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Speciallärarexamen med alla specialiseringar möjlig inom Lärarlyftet

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om ändringar i förordningarna som rör statsbidrag för fortbildning och uppdragsutbildning för lärare och viss annan personal. Det innebär att Lärarlyftet II nu breddas så att speciallärarexamen erbjuds med alla specialiseringar.

Det är angeläget att säkerställa att alla elever som har behov av specialpedagogiskt stöd ges tillgång till det så att ingen elev lämnas efter. I dag råder det brist på behöriga speciallärare. För att öka tillgången till specialpedagogiskt stöd krävs åtgärder som handlar om att göra det mer attraktivt för verksamma lärare att vidareutbilda sig till speciallärare eller specialpedagog och att få huvudmännen att våga satsa på utbildningarna.

Speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning är den variant inom Lärarlyftet II som hittills kunnat erbjudas. I och med dagens regeringsbeslut kommer även speciallärarexamen med specialiseringar mot språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling, dövhet eller hörselskada, synskada och grav språkstörning att erbjudas. För detta ändamål avsätter regeringen i budgetpropositionen för 2016 32 miljoner kronor åren 2016-2019.

- I dag ger vi mest särskilt stöd i nionde klass. För många elever blir det för sent. Så fort en lärare ser att en elev har behov av extra stöd ska man kunna ge det. Då behövs fler speciallärare, och detta är ett viktigt steg, säger Gustav Fridolin.

Breddningen av Lärarlyftet II är del av en större satsning på specialpedagogisk kompetens och satsningen uppgår årligen till 500 miljoner kronor. Regeringen har sedan tidigare infört en ökning av statsbidraget från 500 kronor per högskolepoäng till 1 000 kronor till de huvudmän vars lärare utbildar sig till speciallärare inom ramen för Lärarlyftet II.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00