Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråden Regnér, Strandhäll och Bolund talar vid Jämställdhetsdagarna i Malmö

Publicerad

Den 27 januari invigningstalar jämställdhetsminister Åsa Regnér vid Jämställdhetsdagarna i Malmö. Statsråden Annika Strandhäll och Per Bolund deltar också vid konferensen som i år har fokus på hur jämställdhetsintegrering kan vara en strategi för att identifiera och åtgärda ojämställdhet i samhället.

- Arbetet för ökad jämställdhet, med målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, måste genomföras på olika nivåer i samhället. Det är därför välkommet och angeläget att vi utbyter erfarenheter och kunskaper för att tillsammans driva på utvecklingen, säger barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

- Våra socialförsäkringar följer oss genom livet och ska ha jämställdhet i fokus. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner beror på att kvinnor har lägre lön, arbetar mer deltid och tar större ansvar i hemmet. Det får effekt på livsinkomsten men syns också i sjuktalen. Sammanhang som Jämställdhetsdagarna är viktiga för att få till förändring, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

- Jämställdheten ska integreras inom samtliga politiska områden och genomsyra alla delar av politiken. Det handlar om vilka frågor som prioriteras, hur politiken utformas och hur resurserna fördelas för att uppnå målet att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Tid och plats

Tid: Konferensen pågår 27-28 januari

Plats: Clarion Hotel & Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö

Ur programmet när statsråden deltar

Onsdag den 27 januari

Kl. 11.10 Jämställdhetsminister Åsa Regnér invigningstalar.

Kl. 12.30 Finansmarknad- och konsumentminister Per Bolund talar vid seminarium om hur jämställdhetsbudgetering kan vara ett effektivt verktyg för att se om jämställdhetsmålen översatts till budgetmässiga beslut och hur resurser har fördelats.

Kl. 12.45 Åsa Regnér talar vid seminarium om kommunernas ansvar för att säkerställa stöd och skydd för kvinnor som utsatts för våld hot. Hur kan det civila samhällets arbete för våldsutsatta sammanfogas med det offentliga ansvaret?

Kl. 13.30 Det inbäddade våldet. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll talar om mäns våld mot kvinnor kopplat till sjukskrivningar.

Kl. 15.45 Per Bolund deltar vid seminariet med frågeställningen om det finns alternativa och jämställda lösningar för hållbar ekonomisk utveckling.

Kl. 15.45 Annika Strandhäll deltar vid seminariet Högre kvalitet och mindre sjukskrivningar med jämställd vård.

Jämställdhetsdagarna arrangeras av Sveriges Kvinnolobby och MCI Scandinavia. Konferensen riktar sig till de som arbetar med och ansvarar för jämställdhet i privat och offentlig verksamhet.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Martin Kling
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.