Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Suspendering av sanktioner mot Iran

Publicerad

Överenskommelsen är en seger för diplomatin och viktig för att motverka spridning av kärnvapen och konflikt i Mellanöstern. Detta säger utrikesminister Margot Wallström med anledning av att sanktionerna mot Iran nu har suspenderats.

- Det är positivt att IAEA nu bekräftar att Iran lever upp till sina åtaganden och att genomförandet av den kärntekniska överenskommelsen kan fortsätta. Överenskommelsen och sanktionslättnaderna innebär också en möjlighet till en fördjupad dialog med Iran, för Sverige och EU. Det är fortsatt viktigt att noggrant övervaka att överenskommelsen följs. Sverige kommer att fortsätta stötta IAEA i detta viktiga arbete, och har de senaste åren bidragit med totalt två miljoner kronor till IAEA:s verifikationsuppdrag i Iran, säger utrikesminister Margot Wallström.

IAEA har presenterat en rapport som redovisar de åtgärder som Iran har vidtagit inom ramen för den kärntekniska överenskommelsen med Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Kina, Ryssland, USA (EU3+3) den 14 juli 2015. Rapporten visar att Iran har levt upp till de initiala åtaganden som överenskommelsen innebär. Den 18 oktober 2015 antog EU:s ministerråd rådsbeslut 2015/1863 som innebär att en rad gällande sanktioner mot Iran ska suspenderas från det datum då IAEA verifierar att Iran lever upp till sina åtaganden. Eftersom IAEA nu har gjort det har EU beslutat att suspendera merparten av EU:s kärntekniskt motiverade sanktioner mot Iran.

För mer information om vilka sanktioner mot Iran som suspenderas och vilka som även fortsatt är i kraft, se regeringens sanktionshemsida:

Sanktioner om kärnteknik

Kontakt