Sverige har ett bistånd i världsklass enligt en ny OECD-översyn

Sverige beskrivs som en global ledare i utvecklingsfrågor i en översyn från OECD:s biståndskommitté DAC. Översynen framhåller att Sverige tar en alltmer ledande roll i arbetet för att hjälpa människor som lider på grund av krig, konflikter och naturkatastrofer.

Översynen framhåller också Sveriges ledande roll för att genomföra de nya globala målen för en hållbar utveckling och att Sverige fortsätter att vara en av de mest generösa givarna i världen med biståndsmålet på 1 procent av BNI.

– Vi har anledning att känna oss oerhört stolta. Översynen är ett kvitto på att Sverige har ett bistånd i världsklass. Både i storlek och kvalitet. Svenska folket bidrar till att minska lidande för människor i nöd, att komma åt grundorsakerna till krig och konflikter så att människor inte ska behöva fly och till att kvinnor och flickor ska få gå i skolan, arbeta och leva ett liv i frihet, säger biståndsminsiter Isabella Lövin.

Vidare lyfter översynen fram Sveriges arbete med att förnya arbetet med Politik för Global Utveckling (PGU) som innebär att alla politikområden ska bidra till utveckling. Översynen konstaterar att Sverige är ett av de europeiska länder som har tagit emot flest flyktingar under 2015. OECD/DAC noterar att flyktingavräkningarna på biståndsbudgeten har ökat de senaste åren men att regeringen 2015 beslutade om ett tak på 30 procent av biståndsbudgeten för 2016. Översynen berömmer Sverige för att nuvarande åtaganden om bistånd till organisationer och länder i de flesta fall kommer att bestå i förhållande till det stöd som utgått 2015. Om avräkningarna för flyktingmottagandet når upp till 30 procent beror på hur många flyktingar som kommer till Sverige 2016 och justeringen görs i vårändringsbudgeten.

– Taket visar att regeringen värnar biståndet. Biståndet spelar en viktig roll för att möta de globala utmaningarna vi står inför, säger Isabella Lövin.

Översynen av OECD/DAC är en uppföljning på den större granskning som OECD/DAC genomförde av svenskt bistånd 2013. I granskningen gavs förslag på en rad rekommendationer om hur det svenska biståndet kunde förbättras. OECD/DAC konstaterar att Sverige är på god väg att genomföra alla rekommendationer.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00