Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Utökad satsning på bredbandskoordinatorer

Publicerad

Idag tog regeringen beslut om att utöka stödet till länens bredandskoordinatorer samtidigt som Post- och telestyrelsen får i uppdrag att administrera ett nationellt sekretariat för koordinatorerna.

I maj 2015 beslutade regeringen att ge länen möjlighet att införa särskilda bredbandskoordinatorer som ska fungera som kontaktpunkt för bredbandsfrågor i länet. Ett exempel där bredbandskoordinatorn spelat en viktig roll är det nyligen lanserade bredbandsprojektet Dig.2020 i Västernorrland.

Nu har regeringen valt att förstärka denna satsning genom ökade anslag och genom att koordinatorerna också får i uppgift att ansvara för en kartläggning av länets bredbandstillgång, aktörer, utbyggnad, behov och utmaningar. PTS får också i uppdrag att fortsätta administrera ett nationellt sekretariat för koordinatorerna.

- Bredbandskoordinatorerna är viktiga för att säkerställa att fler aktörer på alla nivåer är med och bidrar både till bredbandsutbyggnad och till digitalisering. Jag är väldigt glad över att vi nu kan utöka resurserna för deras viktiga arbete, säger it-minister Mehmet Kaplan.

För 2016 kommer 21 miljoner kr att avsättas, jämfört med de 15 miljoner kronor som avsattes för 2015. Regeringens ambition är att det för perioden 2017-2020 ska avsättas ytterligare 21 miljoner kronor per år.

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.