Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Utrikesministern lanserar rapport på uppdrag av Ban Ki-moon

Publicerad

Den 17 januari reser utrikesminister Margot Wallström till Förenade Arabemiraten för att lansera en rapport upprättad av högnivåpanelen för humanitär finansiering.

I spåren av krig och naturkatastrofer har världens humanitära behov ökat explosionsartat. På tolv år har kostnaden för att möta världens humanitära behov ökat mer än sexfaldigt – från 3 miljarder dollar till 20 miljarder. Idag är 125 miljoner människor i akut behov av humanitär hjälp. Samtidigt finansierades endast hälften av FN:s planerade humanitära insatser 2015.

För ett år sedan beslutade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon därför att tillsätta en högnivåpanel för att utreda sätt att överbrygga gapet mellan humanitära behov och resurser genom att presentera nya och innovativa förslag på hur finansiering av humanitär hjälp kan bli bättre.

Utrikesministern utsågs av generalsekreteraren att ingå i denna högnivåpanel. Den 17 januari presenteras resultatet, panelens slutrapport, i Dubai.

Under besöket kommer Wallström även att träffa Förenade Arabemiratens utrikesminister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan i Abu Dhabi för bilaterala överläggningar.

Kontakt