Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Ygeman till RIF-råd i Amsterdam

Under måndag och tisdag 25-26 januari träffas Europas justitie-, migrations- och inrikesministrar i Amsterdam. På dagordningen för EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) står: bekämpning av terrorism, it-säkerhet, migrationsfrågor, Schengensamarbetet samt gränsfrågor.

– Vi måste hitta gemensamma lösningar för Schengen och EU:s yttre gräns, där alla länder är med och bidrar. Ska vi kunna ha fri rörlighet inom EU så måste det både finnas en fungerande gränskontroll vid yttre gräns och lagliga vägar in, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Kontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00