35 miljoner betalas ut till lanthandlare i glesbygd

I budgetpropositionen för 2016, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet, föreslog regeringen ett stöd om 35 miljoner kronor per år under perioden 2016–2019 till kommersiell service i glesbygdsområden som är särskilt sårbara och utsatta. Regeringen har nu beslutat om villkoren för detta och beslutet innebär att det nya stödet inom kort kan betalas ut.

- Att ha tillgång till service är en viktig förutsättning för tillväxt och utveckling i gles- och landsbygdsområden. Det måste gå att handla mat och tanka bilen inom rimliga avstånd för att en bygd ska vara attraktiv för kvinnor, män, företag och besökare, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Dagligvarubutikerna tillhandahåller ofta en rad andra tjänster och är därför särskilt viktiga i ett servicesammanhang. Tillväxtverket ska fördela 35 miljoner kronor årligen till de aktörer på länsnivå som ansvarar för insatser inom området stöd till kommersiell service. Medlen ska användas för att stödja dagligvarubutiker i områden som bedöms som särskilt sårbara och utsatta.

- De här 35 miljonerna kommer att bidra till att stödja tillgängligheten till service i landets mest sårbara och utsatta glesbygder. Det stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet, avslutar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Beslutet baseras på förslagen i Utredningen Service i glesbygd (SOU 2015:35).

Regeringen har tidigare även beslutat att avsätta 752 miljoner kronor till kommersiell service i landsbygdsprogrammet.

Kontakt

Ingela Nilsson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Telefon (växel) 08-405 10 00