Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic i Nederländerna för att diskutera extern betygssättning

Publicerad

24-25 februari besöker gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic Nederländerna. På plats kommer hon att besöka IB Global Centre (International Baccalaureate Global Centre for the Africa, Europe, Middle East region) för att ta del av deras arbete med extern rättning och betygssättning.

Vidare kommer hon att träffa representanter för landets utbildningsdepartement för att diskutera hur Nederländerna arbetar för att stärka läraryrkets attraktionskraft.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 15 augusti 2016 var hon gymnasie- och kunskapslyftsminister.