Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Aktuella länder för svenska valobservatörer 2016

Publicerad

Regeringen fattar idag beslut om det svenska deltagandet i EU:s valobservationsinsatser under 2016. De länder som kan komma i fråga är bland annat Tunisien, Palestina, Afghanistan och Colombia.

- Fria och rättvisa val är grunden för en levande demokrati där människor kan ta tillvara sina mänskliga rättigheter och hålla ansvariga politiker till svars. Svenskt deltagande i valobservationer är därför en viktig strategisk del av vårt demokratistöd, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Nytt för i år är att samordning och administration av de svenska bidragen till valobservationsinsatser flyttas från Sida till Folke Bernadotteakademin (FBA).

Regeringen beslutar att Sverige under 2016 ska prioritera svenskt del­tagande i EU:s gemensamma valobservationsinsatser i Palestina, Libyen, Jemen, Tunisien, Afghanistan, Filippinerna, Peru, Nicaragua, Colombia, Zambia, Demokratiska republiken Kongo, Gabon och Ghana, under förut­sätt­ning att valen genomförs och EU deltar med en observationsinsats. Om valen i ovanstående länder inte genomförs kan andra länder bli aktuella. Regeringens beslut grundar sig på de prioriteringar som beslutats av EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik efter samråd med EU:s medlemsländer.

- Misstankar om valfusk och manipulerade val har på senare tid lett till folkliga protester i många länder. Det understryker vikten av att det internationella samfundet, vid sidan av nationella aktörer, genomför valobservationer för att bidra till en objektiv bedömning, säger Isabella Lövin.

Vid sidan av deltagande i EU:s valobservationsinsatser kommer regeringen att besluta separat om prioriteringar inom ramen för OSSE/ODIHR:s valobservationsinsatser.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00