Arbetsmarknadsministern står värd för Europeiskt högnivåmöte om ungas etablering på arbetsmarknaden

Den 18-19 februari har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson bjudit in ett antal ministerkollegor inom EU till ett högnivåmöte i Stockholm för att diskutera ungas situation på arbetsmarknaden.

– Ungdomsarbetslösheten är en högt prioriterad fråga för regeringen. Som ett led i arbetet med den Europeiska Sysselsättningsstrategin har jag tagit initiativ till ett högnivåmöte i Stockholm för att diskutera ungas situation på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Trots att den ekonomiska tillväxten nu ökar och nya jobb skapas finns det fortfarande svårigheter för vissa ungdomar att komma in, och stanna kvar, på arbetsmarknaden. För att minska ungdomsarbetslösheten satsar regeringen bland annat på ett intensivt samarbete mellan stat och kommun med hjälp av Delegationen för unga till arbete där 286 kommuner har skrivit överenskommelser med Arbetsförmedlingen om hur ungdomsarbetslösheten ska lösas lokalt.

Syftet med högnivåmötet är att utbyta erfarenheter och goda exempel från respektive land och bygga vidare på tidigare lärdomar kring ungdomar som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Vid mötet deltar ministrar från Danmark, Estland, Portugal och Tyskland samt representanter från EU-kommissionen.

Media är välkomna att kontakta pressekreterare Natalie Sial för mer information.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial

Pressbild

Bilden får användas fritt för redaktionella ändamål, men får inte ändras utan Regeringskansliets tillstånd och den får inte användas på ett sätt som kan vara kränkande för upphovsmannen. Bilden får inte användas kommersiellt.

Uppge alltid fotografens namn och Regeringskansliet vid publicering.

Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet.