Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Barnministern besökte anstalt i Luleå med särskild satsning mot återfall i brott hos unga

Fredag den 12 februari besökte barnminister Åsa Regnér anstalten i Luleå tillsammans med Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg. Vid anstalten pågår en särskild satsning på unga klienter med syfte att minska återfall i brott.

- Besöket på anstalten i Luleå visar på behovet av förebyggande arbete men också av samverkan med socialtjänst efter avtjänat straff. Det var givande att träffa ungdomar på plats och höra deras berättelser, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Anstalten i Luleå är tillsammans med Haparanda den enda inom Kriminalvården som tar emot enbart ungdomar, och har nio platser i säkerhetsklass två. Anstalten har vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning.

Kontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00