Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Blocköverskridande överenskommelse om ersättning till narkolepsidrabbade efter pandemivaccinering

Publicerad

Regeringen har tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna slutit en överenskommelse som grund för ny lagstiftning om ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccineringen 2009/2010.

Denna överenskommelse presenteras idag i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Den förra regeringen tillsammans med Socialdemokraterna gjorde 2012 en utfästelse om statlig ersättning för de som drabbats av narkolepsi efter vaccination. Nu fullföljs denna utfästelse i form av förslag till ny lagstiftning.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.